1. HOME
  2. TEAM
  3. 選手紹介:#55 山田 太郎(taro yamada)/FW
TEAM

選手紹介:#55 山田 太郎(taro yamada)/FW

TEAM

11

基本情報

  • 出身校 〇〇大学
  • 出身地 福岡県
  • 生年月日 1990年5月5日
  • 身長(cm) 185cm

インタビュー

インタビュー内容が入ります。インタビュー内容が入ります。インタビュー内容が入ります。インタビュー内容が入ります。インタビュー内容が入ります。インタビュー内容が入ります。インタビュー内容が入ります。インタビュー内容が入ります。インタビュー内容が入ります。インタビュー内容が入ります。インタビュー内容が入ります。インタビュー内容が入ります。インタビュー内容が入ります。インタビュー内容が入ります。インタビュー内容が入ります。インタビュー内容が入ります。インタビュー内容が入ります。インタビュー内容が入ります。インタビュー内容が入ります。インタビュー内容が入ります。